Velkommen

Velkommen


Indbetaling af det årlige kontingent.

Indbetaling skal ske senest den 15-3-2015 som bankoverførsel til:

 6864 - 1067159

150.00 kr. pr. medlem og husk at oplyse navn og medlemsnr. ved indbetaling.


Kasseren er også at træffe på busturen den 14. marts til Kit og buggy så der kan man også betale kontingent.

Generalforsamling.

Vwclubfyn afholder den årlige generalforsamling.

Søndag den 29. marts kl.12.00 på Fangel kro, Fangelvej 55 Odense S.


Dagsorden:

1. valg af dirigent - emner modtages ved start af generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

3. Kasserens fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent - gældende fra opkrævning 2016.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    på valg er: Peter Jeppesen - modtager genvalg.

                       John Christensen - modtager genvalg.

                       Henrik Westphal - modtager genvalg.

                       Hans Henrik Olsen - modtager genvalg.

6. valg af suppleant:

    Der er en plads, der skal besættes.

7. behandling af indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde    

    senest 14. dage før generalforsamlingen, på mail: lv.aarup@hotmail.com

8. Evt.


Da klubben er vært med en øl/ vand samt et lettere traktement under generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig. der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for 2015.


Sidste frist for tilmelding er den 15. marts 2015 på mail: cshundslevvej@gmail.comBus tur til Bent, Kit &Buggy

Lørdag d. 14 Marts

Så kører bussen op og besøger Bent hos Kit & Buggy

Program:
KL. 7.00 Afgang fra rasteplads ved Blommenslyst (lige ved siden af motorvej)
KL. 7.30 Afgang fra rasteplads i Middelfart (Lige ved siden af motorvej)
Kl. 9.00 ankomst hos Bent som vil være klar med kaffe og rundstykker
Derefter hygge og indkøb
KL. 12.30 – 13.00 vi kører retur mod Fyn og hvis der er stemning for det, holder vi et sted på vejen hvor man kan købe noget mad.
Der vil være en deltager betaling på 100,- pr. person som afregnes kontant i bussen!!
Turen KRÆVER tilmelding da der max er plads til 46 personer i bussen.
Tilmelding skal foregå til Lars Voss på lv.aarup@hotmail.com eller sms til 21732929 senest d. 1-3. Ved tilmelding skal der oplyses antal samt, hvilket af de 2 steder man ønsker at stige på bussen.

Med venlig hilsen Lars Voss
Du er landet på VW CLUB FYNS website

Vi er en klub hjemhørende på Fyn, med medlemmer som alle deler interessen i de gamle luftkølede "Folkevogne" 
Alle luftkølede VW køretøjer er velkomne, uanset model.
VW CLUB FYN har mange forskellige typer:
Originale biler, ombyggede, tunede, busser, buggyer, trikes, jagtvogne...
Har du også interesse i disse biler, og kunne du tænke dig at blive medlem
så kontakt klubbens kasser, Søren Madsen på mail : cshundslevvej@gmail.com

Medlemskab koster 150,- årligt
Medlemsliste

Medlemslisten forsøges at holdes opdateres....
Men kan du ikke finde dig selv på listen, så send en mail til

cshundslevvej@gmail.com

I kender det sikkert alle sammen. Man er med til en af vores altid gode klubdage, køredage osv. Kommer i rigtig god snak med medlemmerne, men så kommer problemet både for nye og gamle medlemmer. 

Hvad var det nu han / hun hedder. Hvem er det der hedder Clausen. Hvordan ser han / hun ud. Det prøver vi at gøre meget nemmere nu.

Derfor kan man nu se på vores side over medlemmer, at der er nogle af navnene der er blevet understreget. Det betyder at hvis man klikker på det medlem der er understreget, kommer man til vores billed-galleri og man kan så se hvem navnet hører til. 

Samtidig bliver der sat medlems nr. og navn på billederne i billed-galleriet, så man kan se hvad navnet på de kendte ansigter er.

Her er det så vi har brug for jeres hjælp til at gøre det nemmere både for jer selv og andre. Send et billede af jer selv med medlems nr. og navn, så vil de komme med i galleriet sammen med alle de andre. Ellers så send et link til f.eks facebook hvis i har et billede af jer der. Så hopper vi selv ind og plukker det fra jeres profil der.

Så ud af busken og send løs på mail ved at trykke her
Gæstebogen

Efter vi var nødt til at lukke gæstebogen på grund af massive spam angreb, har vi fundet en midlertidig løsning. Lidt afhængig af hvor godt den fungerer, kan den gå hen og blive permanent.

Der er nu mulighed for at lægge film, billeder og diverse links ind i gæstebogen

Klik for at komme til den ny Gæstebog - åbner efter et par sekunder. 

 

VW Club Fyn