Et fællesskab du ikke kan undvære

Bestyrelsesmøde 27 maj 2019

Referat fra bestyrelsesmøde VW Club Fyn 27-5-2019

 

Afholdt hos John.

 

1. Formanden havde ordet.

 

Lars gennemgik programmet som det var og meddelte at vi jo stadig manglede noget til oktober, samt at vi skal til i gang med at planlæge vintersæson.

Hans Henrik meddelte at han har talt med fyns limosineservice og de vil gerne vise rundt i oktober. Han sender dato, tid og info til Lars.

Lasse holder værkstedsdag 5-1 kl. 13

Henrik og Marlene holder værkstedsdag 1-2 kl. 12 Henrik tænder op i grillen.

Henrik L meldte sig til marts og vender tilbage med dato og tid når han har talt med Tina.

April, generalforsamling. Planlægges senere.

 

Hjemmeside. Lars meddelte at det netop var lykkes at få domænenavnet flyttet så vi har rettighederne på det. Så nu kan Tina komme i gang med hjemmesiden.

Lars meddelte at han har lavet adgangs spørgsmål til vores facebookgruppe, så vi ikke får folk ind med vandkølede osv. og dem der ikke vil tage sig tid til at svare på de 3 små spørgsmål vil blive afvist,

 

Gaver afgående bestyrelses medlemmer. Lars spurgte ind til holdningen mht. gaver til afgående bestyrelses medlemmer. Lars lagde op til om/at man kun fik, hvis man deltager i den generalforsamling hvor man træder ud af bestyrelsen, så det også er til at overrække gaven. Det blev vedtaget, så fremover skal man deltage i generalforsamling for at få afskedsgave.

 

Træf. Henrik W kunne meddele at der pt. er 24 tilmeldte hvoraf 20 er med mad.

Træfudvalget sammenlignede madtilbud, og valget faldt på den samme leverandør som de seneste træf. Der blev valgt en ud af de 2 menuer hun havde foreslået og nogle gav udtryk for at de mente der igen skulle være kyllingespyd, hvis hun kan tilføje det uden den store merpris skal Lars bare bestille det med.

Lars sender sponsorbrev rundt til alle, husk at rette navn og mail når i søger sponsorater, samt meddele Lars hos hvem i har søgt og give besked hvis de vil bidrage.

 

Uafsluttede.

LB. Grill. Lasse har alle materialer til denne og samler nærmere træffet.  

LV. Flag. Lars har fundet et sted og afventer pris og forslag.

LV+LB Trailer Dette gøres til 1 priotet og Lars skriver til et par firmaer efter en ny/nyere til ca. 15.000 og tilbyder at hvis de giver tilskud får de lov at sætte reklame på.

LV Persondatalov. Er der ikke arbejdet mere med pt. Lars håber at have noget med i efterårs bladet.

 

2. Indlæg fra Kasserer. Henrik W havde notater med hjemmefra.

 

Status på regnskab. Der er pt. 79969,49 på kontoen incl. indbetalte Træfgebyr.

 

Status medlemstal/gennemgang af medlemsliste. Pr 9-5 er der 88 medlemmer. Medlemslisten var ikke tilgængelig til mødet.

 

Kontakter vi dem der ikke har betalt kontingent? Lars spurgte ind til om vi som sidste år skulle kontakte folk der ikke har betalt. Efter noget diskussion blev det via afstemning besluttet at vi kontakter dem. Marlene sender en medlemsliste til Lars hvor han kan se hvem det drejer sig om og han kontakter dem. Når de har haft en måned, slettes de fra listen og denne sendes til Lasse så han kan sende en ny udgave til Howdiaudi

 

Andet fra kasseren. Intet andet fra kasseren.

 

3. Indlæg fra redaktør.

 

Ideer til bladet – artikler – indkommet- Deadline. Henrik W havde ikke modtaget noget til bladet.

Henrik hører Marlene om en dato og vender tilbage til Lasse og Lars med denne så de kan komme på besøg og blive sat ind i bladet i forbindelse med de overtager redaktionen, samt et træfmøde.

 

4. Evt. Der var intet under dette punkt.

 

5. Næste møde.

Fredag 29 November kl. 18.00 Hos Marlene og Henrik.