Et fællesskab du ikke kan undvære

VWCLUBFYN afholder den årlige generalforsamling søndag d. 14. april 2024 kl. 12.00
på Fangel kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – emner modtages på dagen.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent – gældende fra 2024.
5. Forslag om vedtægtsændring vedr. bestyrelsens størrelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Henrik Lundsgaard – genopstiller.
Christian Nielsen – genopstiller.
Lars Voss – genopstiller.

Valg af suppleanter:
På valg er:
Der er en ledig stilling.

Valg af revisor:
På valg er:
Michael Nielsen – genopstiller

7. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: formandvwclubfyn@gmail.com 
8. Eventuelt.

Da klubben er vært med øl/vand samt et lettere traktement efter generalforsamlingen er tilmelding nødvendig. Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent for 2024.
Seneste frist for tilmelding er 1. april 2024 på mail: formandvwclubfyn@gmail.com eller på sms på 21732929.