Et fællesskab du ikke kan undvære

Persondatapolitik / Vedtægter

Introduktion:
For at kunne ajourføre klubbens medlemsliste, er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du
velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige: Lars Voss. Mail: formandvwclubfyn@gmail.com

Dataansvarlig: VWClubFyn

Vores behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med dit medlemskab i VWClubFyn
Disse personoplysninger behandler vi for, at kunne ajourføre vores medlemsliste og opkrævning af kontingent betaling, samt udsendelse af klubblad og andre informationer. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne registrere dig som medlem af foreningen.
Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
 Navn, adresse, e-mail
 Medlemsnummer

Tidsfrister for sletning/opbevaring:
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
Dine rettigheder efter persondataforordningen i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
 Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 Retten til at få dine personoplysninger slettet. Her vil dit medlemskab ophøre.
 Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige. 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at
vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Oplysninger, som vi videregiver:
Vi videregiver personlige oplysninger til følgende samarbejdspartnere, hvor oplysningerne vil blive behandlet efter deres persondatalov.
Oplysningerne bruges ikke til markedsføring men udelukkende til at overholde de aftaler klubben har indgået med dem:
Motor Historisk Samråd. Bruges til deres medlemsliste samt afregning af vores kontingent.
Kopi og Print v/Holger Brørup Hansen. Bruges til udsendelse af klubblad.
Howdiaudi. Bruges til kontrol af om man er medlem i forbindelse med brug af vores rabataftale med dem.
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til enkeltpersoner uden for klubben. Undtagelsen er i disse tilfælde:
 Med dit samtykke. Her vil formanden kontakte dig inden for samtykke

Informationssikkerhed:
Vi arbejder for at beskytte klubben mod uautoriseret adgang, ændring,
offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende i klubben:
 Den medlemsoversigt, som klubben har i dag og som bruges til at sende kontingentopkrævninger, programmer og div. andre informationer, er det kun kasserer, formand og næstformand som tilser.
 De data medlemmerne har opgivet om dem selv, holdes i et lukket forum.
 Adgangsbegrænsning til personoplysninger – kun kasserer, formands og næstformand.
 Vejledning til bestyrelse ang. Tavshedspligt vedr., at behandle personoplysninger.
 Ang. Bestyrelsen, har denne af egen fri vilje opgivet navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Dette er selvfølgelig for, at stå til rådighed for medlemmerne

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder:
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen
persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen.

Ændringer:
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.
Betaling af kontingent til klubben betrækkes som accept af ovenstående persondatapolitik.