Et fællesskab du ikke kan undvære

Bestyrelsesmøde 29/11-2019

Referat af bestyrelsesmøde VW Club Fyn 29-11-2019

 

Afholdt hos Marlene og Henrik.

Deltagere. Bestyrelsen var fuldtallig.

 

1. Formanden har/styre ordet.

Gennemgang af program/planlægning af kommende sommer.

Lars spurgte hvordan dagen hos John var gået og gennemgik derefter resten af det på nuværende tidspunkt planlagte program. Han oplyste at vi skal til at have tilrettelagt program for næste sommer. Der kom lidt forslag.

Henrik foreslog strøjer samlingen og oplyste priser Tina havde undersøgt.

4000 for op til 20 personer +200 pr. person over de 20. for samlingen.

1250 for op til 20 personer + 50 pr. person over de 20. for pitlane.

Det blev besluttet af klubben betaler for medlemmer. Der vil dog være et depositum på 100 pr. tilmeldt som betales tilbage ved fremmøde. For medbragte personer der ikke er medlem vil der være en egenbetaling på 250. Vi tager både samlingen og pitlane. Henrik og Tina undersøger mulighed for om vi kan komme 20-6. Der bliver tilmelding til Marlene. Tilmelding og betaling senest 8-6. Efter besøget vil der være køretur til et spisersted.

April. Generalforsamling.

16. Maj besøg hos Fyns limosineservice. Hans-Henrik giver besked om dette er muligt i starten af januar.

Fællestur til grænsetræf. Lasse laver noget på dette.

Der holdes umiddelbart ikke noget i juli, der holdes sommerferie.

Lars bad folk give besked hvis de skulle få en god ide.

Der kom forslag til andre steder end bulls til Burger-runs og talt lidt om de krav der er til disse steder. Route66 ved Kerteminde samt burgerstederne ved Nyborg blev forslået. Der har ikke været den store opbakning i 2019 til burger-runs.

 

Generalforsamling 2020

Der blev snakket hvor og hvornår. Det bliver 18 april. Kl. 11.00 og den holdes igen på kverneland efter samme princip som i 2019 hvis muligt. Søren undersøger med Kverneland og vender tilbage til Lars.

Lars stillede forslag til ændring af vedtægter, mht. at gå tilbage til samme størrelse bestyrelse som før ændringen i 2010. Dette fordi det er svært at finde nye frivillige og der sjældent er opgaver til mere end 3-4 personer. Dette blev nedstemt.

På valg i 2020:

Lars Voss. Giver besked i januar vedr. genopstilling.

Marlene Westphal. Giver besked i januar vedr. genopstilling.

Søren Madsen. Giver besked i januar vedr. genopstilling.

Suppleant. Henry. Giver besked i januar vedr. genopstilling.

Revisor. Michael. Lars kontakter Michael.

 

Træf 2019.

Lars´ indtryk var at træffet gik som det skulle. Eneste kritik han havde fået var at et par af os ikke overlod mere til andre under træffet, så vi selv kunne få lidt mere ud af træffet.

John, Marlene og Søren havde lidt kritik af afviklingen/tiden og præmier til lotteri.

Der blev foreslået færre men større præmier, da nogle mente at en nøglering eller et tørklæde var for lidt, så forslag om at mindre ting samles til en præmiepose med flere ting i.

John foreslog banko. Lars argumenterede for at det ville være mere tidskrævende.

Lars fortalte at på f.eks. grænsetræf afholdes det som almindeligt lotteri hen over hele lørdag, men så skal der findes noget andet underholdning til om aftenen.

Efter lidt diskuterende blev der enighed om at ved evt. kommende træf holdes der fast i vores amerikanske lotteri, men der laves færre og bedre præmier.

Der blev stillet forslag om at vi bruger samme catering igen hvis muligt.

 

Uafsluttede/løbende projekter:

LB. Grill. Denne er lavet. Og punktet er afsluttet og fjernes.

LV. Flag. Den leverandør Lars havde fundet kunne ikke løfte opgaven når det kom til stykket. Lars foreslog at droppe flaget som vi kender det og købe 2 Beach flag i stedet da disse har flere anvendelses muligheder. Det blev godkendt og Lars arbejder videre med dette.

LV+LB Trailer. Ideen om en kassetrailer er droppet da de steder vi troede denne kunne stå ikke er muligheder alligevel. I stedet opbevares klubbens ting nu hos Henrik for 1000 kr. om året. Han ville opbevare og bringe og hente for dette beløb. Henrik og Marlene køber en max. 500kg trailer med presenning top i Harald Nyborg til tingene og får denne indregistreret i klubbens navn.

LV Persondatalov. Afventer.

 

2. Indlæg fra Kasserer.

 

Status på regnskab. Der er 81823,73 på kontoen.

Regnskab træf. Marlene fremlagde regnskabet, der havde været et overskud på 10159. Hvilket ikke er målet med træffet, det skal bare kunne køre rundt. Der blev stillet forslag om mindre træfgebyr alt efter hvor næste træf bliver og hvad der er af omkostninger til telt/hal.

Status medlemstal/gennemgang af medlemslisten. Der er 103 medlemmer pr. 12-9 og en mere har lige søgt indmeldelse. Lars bad om at man fremover spurgte ind til evt. partners navn hvis dette ikke oplyses, da der ser så upersonligt ud at skrive fru XXX.

3. Indlæg fra bladredaktion.

 

Ideer til bladet – artikler – indkommet- Deadline.

Der er ikke kommet noget ind pt. Lars oplyste at deadline for næste blad er 1-2-2020, hvis nogen har noget de vil have med.

 

4. Indlæg fra Webmaster.

Tina havde opfordret til brug af de mailadresser der følger med siden. Dette blandt andet for at sikre overgang ved skift af bestyrelsesposter, så det altid er samme mailadresser og folk ikke sender til evt. afgåede medlemmers mail. Man kan få det sat op så man får en sms når der er noget. Dette blev godkendt og der laves til Formand, Næstformand, kasser, redaktion og webredaktion.

John nævnte at han manglede under bestyrelsen på websiden. Henrik og Lasse kunne oplyse at dette var rettet.

 

5. Evt.

Henrik oplyste at det pr. 10-9 gælder samme regler for brug af walkie, som mobiltelefoner. Lasse spurgte ind til Headset, hvor Lars kunne oplyse at de var afprøvet og ikke virkede. Så fremover skal walkierne helst med i biler hvor der er en co. driver med.

6. Næste møde.

1 time før generalforsamling. Kl. 10!