Et fællesskab du ikke kan undvære

Generalforsamling 2023

 

Referat, generalforsamling 2023.

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Christian Nielsen og han blev valgt ved afstemning.

2. Formandens beretning.
Formanden fremlagde sin beretning som derefter blev godkendt af forsamlingen.
Formandens beretning: 

Her vil/skal jeg fortælle lidt om hvad der er sket i klubben siden sidste generalforsamling og lidt om hvad vi
arbejder med i bestyrelsen pt.

Sidste år blev generalforsamlingen afholdt hos vores medlem Henrik Ellebæk, med efterfølgende
bespisning i Ellebæks pølsevogn, der var ikke det store deltagerantal, vi blev nok lidt ramt af at vi/jeg havde
valgt en dato hvor en del var til træf i Hannover og vi havde også et par afbud pga. Corona. Det var dog
alligevel en god generalforsamling, vi fik valgt nogle nye bestyrelsesmedlemmer, da en del af de tidligere
havde valgt at fratræde deres poster. Efter det alvorlige kunne maden nydes udendørs i det dejlige vejr,
hvor vi nåede at hygge et par timer.

I marts blev der afholdt olietestdag hos Peder, han og Rasmus stod bag dette. Knudsens Manpower var
forbi med deres olietester og vi fik testet en masse forskellige olier, både med og uden additiver og det var
imponerende at se en forskel der kunne være. Efter dette serverede værterne pølser og brød i lange baner.

I juni havde vi lavet fælleskørsel/tur til grænsetræf hos Buggyteam syd. Vi var en 7-8 biler fra VWClubFyn,
der deltog og der var pokaler til 4 af disse, hvilket jo er flot. Det var et godt træf, skønt vejr, dejlig køretur
og god stemning, dog var der ikke samme stemning som der normalt er dernede, det var som om folk holdt
sig lidt i deres egne grupper og forsvandt hurtigt ned i deres telte og vogne efter fællesspisningen. Corona
en sad nok stadig lidt i folks baghoved.

Senere samme måned lavede vi en spontan tur til det ugentlige veterantræf ved Langesø, det trak en del af
vores medlemmer til og VW var i overtal derude den dag.

I august blev der holdt garage/køredag hos familien Bendtsen. Vi startede med kage og lidt drikkelse i
værkstedet og efter nogle timer kørte vi i samlet flok ud for at besøge ismanden i Tørresø og var der en
times tid.

I september blev der holdt køredag hos Lars Voss (det er mig). Garagen var ryddet og biler var erstattet af
borde og stole. Fruen havde bagt kage og da den var indtaget sammen med kaffe og sodavand i diverse
farve, kørte vi en tur til Langesø hvor dem der havde plads i maven kunne købe sig en lille is.

I november havde Rasmus arrangeret et besøg hos Skoda og hørmuseet. Vi startede hjemme hos Sussanne
og Rasmus, hvor der var dækket fint op i værkstedet og blev serveret kage og drikkelse. Efter et par
hyggelige timer kørte vi til museet hvor vi fik en fin rundvisning i Skoda delen, efter det kunne man gå frit
rundt og nyde bilerne samt gå over og se hørmuseet hvor der denne dag blev afholdt julestue. Det var et
rigtigt godt arrangement.

I år startede vi med en værksteds dag i januar. Det var Heidi og Christian der havde inviteret. Christian
havde ryddet nogenlunde op i værkstedet, men samtidigt sørget for at der stadig var lidt at kigge på. Der
var sørget for kage og drikkelse og os der deltog, havde nogle dejlige timer sammen.

Vores sidst afholdte arrangement var garagedag i sidste måned hos Tina og Henrik. Henrik havde smidt
projektet på liften og type 3érn i garagen som vi kunne kigge lidt på. Tina var som altid gået kage amok, og
det kan vi jo godt lide, der var masser af kage i forskellige udgaver og selvfølgelig skulle alle smages for lige
at være sikker på hvilken man bedst kunne lide, der var også rigeligt af drikkevarer til at mellemskylle med.

I sommeren 2022 genoptog Peder og Rasmus et tidligere initiativ og forsøgte at få medlemmerne med til
diverse aftentræf rundt på Fyn. Dette ved at ligge op på facebook hvor og hvornår de ville være der. Det
trak desværre ikke mange ud, men jeg håber de vil holde ved og prøve igen i år, samt at alle vil ligge op hvis
de kører til noget, så vi kan få styrket sammenholdet.

Af det mere bestyrelses prægede er der blevet arbejdet med lidt af hvert. Der er blevet sammensat
program for vintersæson 22/23 samt sommersæson 23, der har været afholdt nogle gode arrangementer
indtil ny og jeg synes der ligger et godt program for sommeren.

Når der kommer nye til i bestyrelsen er der altid nogle ting der lige skal falde på plads, især når en af
posterne der skal besættes er kasser posten. Henrik Lundsgaard tog posten og har lavet et stort stykke
arbejde med flytning til ny bank, ændring af klubbens postadresse osv. Han har også fået indført mobilepay,
så man nu har mulighed for f.eks at betale sit kontingent den vej, hvilket der er en del der har benyttet sig
af.

Næstformand Lasse har lavet et nyt design på klubbens logo, så det er blevet lidt mere simpelt og derfor
egner sig bedre til klubtøj, klistermærker mm.

Pt. arbejdes der på et infobrev til medlemmerne med bl.a info om deres medlemsnummer. Dette vil blive
uddelt sammen med 1 klistermærke i det nye design.

Der arbejdes på at få produceret et par beach flag vi kan have med til udstillinger og træf. Og så arbejdes
der på planlægning af vores 2023 træf på Vejlby fed camping.


3. Kasserens fremlæggelse af regnskab.
Kasseren fremlagte regnskabet (Kan udleveres ved henvendelse til kasserervwclubfyn@gmail.com,  og fortalte lidt om mobilepay, samt at mange havde valgt denne nye mulighed til indbetaling af kontingent i år. Derefter stemte forsamlingen om hvorvidt regnskabet kunne godkendes. Det blev godkendt unden indvendinger. Derefter fortalte Tom at han i forbindelse med at han kunne se vi havde deltaget i MHS møde, lige ville høre om det var korrekt at de i Tyskland kører med særlige plader på deres veteranbiler og ville lige spørge om det er korrekt. Formanden svarede at der er noget om snakken og at de har andre regler for veteranbiler.

4. Fastsættelse af kontingent – gældende fra 2024.
Formanden meddelte at som det så ud, så bestyrelsen ingen grund til at ændre kontingentet for 2024. Det blev godkendt af forsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Lasse Bendtsen – Blev genvalgt.
Henrik Westphal – Blev genvalgt.
Peder Nielsen – Blev genvalgt.
Henrik Ellebæk – Blev genvalgt.
Valg af suppleanter:
På valg var:
For 2 år Rasmus Rasmussen – Blev genvalgt.
For 1 år posten stod ledig. Laura Bendtsen stillede op og blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant:
På valg var:
Jytte Christensen – Blev genvalgt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag.

7. Eventuelt.
Tom spurgte ind til forsikringsregler i helhold til mhs. Hvad han måtte bruge bilen til osv. Lars og Lasse forklarede lidt om dette og nu hvor de var i gang fortalte de lidt fra da de havde deltaget i MHS årsmøde. De fortalte om at MHS arbejder en del med forsikringssager, hvor der har været uenighed mellem kunde og selskab, de følger tæt med i den udvikling der er med krav til brændstof i fremtiden samt hvad der er af resultater med efuel hvis det skulle løsningen fremover. Og så er deres helt store fokus pt. at få vores hobby, de
gamle biler gjort til en kulturarv. Det for at få politikere til at indse at det er en del af historien og derfor bør være fritaget for nye krav og miljøregler. I den forbindelse arbejder de også ihærdigt på hvordan vi bringer denne arv videre til de yngre mennesker, så veteranbilerne også bliver bevaret i fremtiden, når vi ældre nærmer os sidste salgsdato.
Tom oplyste at han har et gammelt billede fra hans fars tid, med en hest der trækker en bobbel, og spurgte om det var noget klubben ville have til bladet. Dette takkede Lars ja til. Tom fortalte at han har et tysk bilblad derhjemme hvor der er en der har lagt en subaru moter i en bobbel og at den kunne køre over 200 km/t.
Michael spurgte ind til hvor mange penge der skal stå på klubbens konto, da han synes vi har et højt indestående. Lars svarede at dette var der ikke sat nogle regler for, Lasse tilføjede at det ikke havde den store betydning for bestyrelsen om det var som det så ud nu eller om det var 300.000, skulle vi en dag komme meget højt op, kunne man arbejde videre med klublokaler som flere gange har været drøftet tidligere. Lars tilføjede at vi også skulle trække omkring 10.000 ud af det indestående som kasseren skulle ud og ligge for den igangværende generalforsamling. Der blev talt om måder at få reduceret indestående, hvor Lars fortalte at vi jo havde givet indgangen til Skoda musset da vi besøgte dette, der blev drøftet bowlingtur og sommerfest, hvilket vi tidligere har forsøgt uden den store opbakning. Michael foreslog en Julefrokost og gerne på Falsled kro, da man kunne se på generalforsamlingen at folk kom når der blev holdt noget der, Lars svarede at hvis alle så deltog og med de priser sådan en julefrokost ligger på, så ville der hurtigt være underskud på kontoen, der blev så snakket om en løsning hvor der var maden men at deltagere så selv skulle betale for drikkelsre. Det tager bestyrelsen med i deres overvejelser.