Et fællesskab du ikke kan undvære

Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling 2022.

Formanden bød velkommen, samt informerede at generalforsamlingen var varslet
rettidigt og alle deltagere havde indbetalt kontingent, så forsamlingen var
beslutningsdygtig.
1. Valg af dirigent – Formanden foreslog at han selv dirigerede, det blev
vedtaget.
2. Formandens beretning. Se vedhæftede, dette blev godkendt uden
bemærkninger.

3. Kasserens fremlæggelse af regnskab. Se vedhæftede. Dette blev godkendt.
Lasse synes det var ærgerligt at træffet havde givet overskud, når nu vi gik
efter et 0 resultat, overskuddet var dog heldigvis ikke så stort som set
tidligere.
4. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslog at vi ikke ændrede på
kontingent, dette blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var: Lars Voss for 2 år – blev genvalgt.
Lasse Bendtsen for 1 år – blev genvalgt.
Marlene Westphal for 2 år – ønskede ikke genvalg. Henrik
Lundsgård blev valgt.
Henrik Westphal for 1 år – blev genvalgt.
Søren Madsen for 2 år – ønskede ikke genvalg. Christian Nielsen
blev valgt.
John Christensen for 1 år – ønskede ikke genvalg. Peder Nielsen
blev valgt.

Hans Henrik Olsen for 1 år – ønskede ikke genvalg. Henrik Ellebæk
blev valgt.
Valg af suppleanter:
På valg var:

Henry Olsen for 2 år – ønskede ikke genvalg. Kenneth Jakobsen
blev valgt.
Henrik Lundsgaard for 1 år – overgik til bestyrelsespost. Rasmus
Rasmussen blev valgt.

Valg af revisor:
På valg er: Mikael Nielsen for 2 år – blev genvalgt.

Valg af revisor suppleant:
På valg er: Jytte Christensen for 1 år – blev genvalgt.
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag.
7. Eventuelt. Michael efterlyste deltagelse ved et fast sted, som i gamle dage,
samt at blande os med andre klubber/mærker. Rasmus kender nogle fra
andre klubber og arbejder med noget der.

 

 

 

DAGSORDEN
Lørdag 30. April. 2022 kl 12.00 

VWCLUBFYN afholder den årlige generalforsamling hos vores medlem Henrik Ellebæk på Enggårdsvej 1, 5591 Gelsted.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – emner modtages ved start af generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent – gældende fra opkrævning 2023.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Lars Voss - genopstiller.
Lasse Bendtsen – genopstiller.
Marlene Westphal – genopstiller ikke.
Henrik Westphal – genopstiller.
Søren Madsen – genopstiller ikke.
John Christensen – genopstiller ikke.
Hans Henrik Olsen – genopstiller ikke.

Valg af suppleanter:
På valg er: Henry Olsen – genopstiller ikke.
Henrik Lundsgaard – genopstiller.

Valg af revisor:
På valg er: Mikael Nielsen – genopstiller.
Valg af revisor suppleant:
På valg er: Jytte Christensen – genopstiller.

6. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen på mail: formandvwclubfyn@gmail.com
7. Eventuelt.


Da klubben er vært med en øl/vand samt et lettere traktement efter
generalforsamlingen, hos Ellebæks pølsevogn, er tilmelding nødvendig.
Der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for 2022.
Seneste frist for tilmelding er 12. april 2022 på mail: formandvwclubfyn@gmail.com
eller telefon 21732929.
Træffes nemmest på sms eller mail.
Som det ses, skal vi bruge nye kandidater til poster i bestyrelsen, skal der være dig
så kontakt endelig formanden.