Et fællesskab du ikke kan undvære

AFLYST Generalforsamling 2020

AFLYST PGA COVID-19

VWCLUBFYN afholder den årlige generalforsamling.
Lørdag d.18 april 2020 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent – emner modtages ved start af generalforsamlingen.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent – gældende fra opkrævning 2021.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

    Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
    På valg er: Lars Voss - modtager genvalg
    Marlene Westphal - modtager genvalg
    Søren Madsen – modtager ikke genvalg

    Valg af suppleanter for 2 år:
    På valg er: Henry Olsen – modtager ikke genvalg

    Valg af revisor for 2 år:
    På valg er: Mikael Nielsen – modtager genvalg

6. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest
    14 dage før (3. april) generalforsamlingen på mail: formandvwclubfyn@gmail.com

7. Eventuelt.

    Da klubben er vært med en øl/vand samt et lettere traktement under
    generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig. Der er kun adgang for medlemmer,
    der har betalt kontingent for 2020.
    Seneste frist for tilmelding er 1. april 2020 på mail: formandvwclubfyn@gmail.com
    eller telefon 21732929. Træffes nemmest på sms eller mail.


Som det ses skal vi bruge nye kandidater til poster i bestyrelsen, skal der være dig så
kontakt endelig formanden.
Du er landet på VW CLUB FYNS hjemmeside - Velkommen! 
Vi er en VW klub hjemhørende på Fyn, med medlemmer som deler interessen for de gamle luftkølede Vw'er/folkevogne. 
Alle luftkølede VW køretøjer -Originale ombyggede, tunede, busser, buggyer, trikes, jagtvogne osv osv. deres fører og passagerer er velkommen i klubben - uanset modellen (også på bilen wink)


Der bliver afholdt flere forskellige arrangementer se under: DET SKER her på siden eller på VW CLUB FYNS facebookside: https://www.facebook.com/groups/vwclubfyn/

Har du interesse i disse biler og gerne vil være medlem, så send en mail til kasserer Marlene Westphal på: 
kasserervwclubfyn@gmail.com
Medlemspris: 200 kr pr pers/300 kr for par


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk